Komarów 2015

Fotografie z rekonstrukcji w 95 rocznicę największej kawaleryjskiej bitwy XX wieku.

Komarów 30.08.2015.

Więcej informacji:

http://www.bitwapodkomarowem.pl/