REKONSTRUKCJA

Dnia 19 lipca 2015 r. o godzinie 14.00 w Muzeum Wsi Lubelskiej odbyła się rekonstrukcja historyczna upamiętniająca wydarzenia, jakie rozegrały się na Lubelszczyźnie latem 1944 roku. Była to także obrona pionierskiej pracy magisterskiej Grzegorz Antoszek, studenta UMCS i członka GRH Grenadiere. Głównymi organizatorami wydarzenia byli GRH Grenadiere,Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Fundacja Absolwentów UMCS oraz Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin.